Masabumi Hosono

jedini japanac na titaniku
masabumi hosono pismo