Pagi, pas sa najduzim jezikom na svetu

najvisi pas na svetu
Keon, pas sa najduzim repom
Smarf, pas koji zna najvise trikova