Keon, pas sa najduzim repom

najvisi pas na svetu
Tajger, Pas sa najduzim usima ikada
Pagi, pas sa najduzim jezikom na svetu