mongolski simbol sojombo

mongolska zastava
tradicionalno mongolsko pismo