maratonci strip

maratonci trče počasni krug
maratonci trce pocasni krug kuca
melita bihali