ŠTA SU ZEMLJE PRVOG, DRUGOG I TREĆEG SVETA

Ljudi često koriste termin zemlje trećeg sveta kao skraćenicu za siromašne zemlje u razvoju. S druge strane, bogate zemlje kao što su SAD ili države Zapadne Evrope klasifikuju se kao zemlje prvog sveta.

Geopolitički model tri sveta nastao je sredinom 20. veka kao način mapiranja različitih igrača u Hladnom ratu. Poreklo ovog koncepta je složeno, ali ga istoričari najčešće pripisuju francuskom demografu Alfredu Soviju koji je skovao termin Treći svet 1952. godine u članku pod nazivom Tri sveta na jednoj planeti. Prvi svet uključuje Sjedinjene Američke Države i njene kapitalističke saveznike kao što su zemlje Zapadne Evrope, Japan i Australija. Drugi svet sastojao se od komunističkog Sovjetskog saveza i njegovih istočnoevropskih satelita, a treći svet je bio rezervisan za sve zemlje koje nisu aktivno zauzimale stranu u Hladnom ratu. To su uglavnom bile osiromašene bivše evropske kolonije širom sveta i uključivalo je skoro sve zemlje afričkog kontinenta, Bliskog istoka, Latinske Amerike i Azije, takozvani Pokret nesvrstanih čiji je član i jedan od osnivača bila i SFR Jugoslavija.

>>30 zanimljivih činjenica o Rusiji

>>12 zanimljivih činjenica o Venecueli

Danas se moćne ekonomije i dalje po nekad nazivaju prvim svetom, dok je termin drugi svet uglavnom zapostavljen nakon raspada Sovjetskog saveza. Treći svet i dalje zadržava većinu prvobitnih karakteristika i to je termin koji se danas uglavnom koristi kako bi se opisale siromašne zemlje u razvoju. Kako ovaj termin potiče iz Hladnog rata, istoričari smatraju da je etiketa trećeg sveta zastarela i trude se da je zamene novim terminima kao što su zemlje u tranziciji ili niže i srednje razvijene zemlje.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here