Statua posvećena P. Vilji

Salvatore
Salvatore
Kip J.Janošika