OVAKO NAUKA OBJAŠNJAVA BIBLIJSKA ČUDA

Biblija, poznata i kao Sveto pismo, pisana je od strane raznih autora u raznim vremenima i na raznim mestima i danas je, delimično ili u celini, prevedena na preko hiljadu petsto jezika. Međutim, da nije sve toliko mistično kao što u njoj stoji, često pokušava da objasni nauka, a mi vam predstavljamo samo neke primere te vrste.

1. Razdvajanje Crvenog mora

Prema Knjizi izlaska, odnosno drugoj knjizi Starog zaveta, Mojsije je uz Božiju pomoć izveo Izraelce iz Egipta preko Crvenog mora. Međutim, američki naučnici su došli do zaključka kako je razdvajanje Crvenog mora moglo da bude uzrokovano izrazito snažnim vetrovima. Kompjuterska simulacija, koja se dobro poklapa sa navodima u Bibliji, pokazala je kako se usled jakih vetrova voda pomerala u skladu sa zakonima fizike, što je dovelo do otvaranja zemljanog mosta na određenom delu, pa su tako ljudi mogli da pređu na bezbedno mesto.

2. Nojeva barka i mit o velikom potopu

Junak biblijske priče o velikom potopu je Noje, koji je sagradio barku kako bi spasao sebe, svoju porodicu i životinje iz svog okruženja od potopa, kojim je Bog rešio da kazni grešni ljudski rod. Barka, koja bila veličine omanjeg bojnog broda ili nosača aviona, u ono vreme ne bi mogla da izdrži četrdesetodnevnu oluju, a potrage za njom se i dan-danas odvijaju na i oko planine Ararat u Turskoj. Takođe, naučnici Volter Pitman i Vilijam Rajan su u svojim istraživanjima povezali poplavu sa rastom nivoa vode Crnog mora za preko 140 metara u vreme oko 5500. godine pre nove ere.

3. Gorući grm

Bog se prema Bibliji javio Mojsiju u vatri koja je razgarala jedan grm, ne sagorevajući ga, i obratio mu se. Naučnici smatraju da se takve stvari dešavaju u prirodi, a kada je reč o Božijem glasu, penzionisani profesor psihologije Beni Šanon smatra da se najverovatnije radilo o plodu Mojsijeve imaginacije (Biblija kaže da ljudi čuju zvukove, a to je opšte poznat fenomen).

4. Deset biblijskih pošasti

Za deset nedaća koje su snašle Egipćane nakon što je njihov faraon odbio da oslobodi Izraelce iz ropstva, naučnici imaju sledeće objašnjenje: Voda se pretvorila u krv zbog toksičnih vrsta algi, što je za posledicu imalo pravu najezdu žaba, mušica i insekata. Razmnožavanje insekata dovelo je do petog i šestog zla, to jest do umiranja stoke i kožnih bolesti (malariju su mogli preneti komarci). Minojska erupcija izazvala je haos među stanovništvom, dok su osma (skakavci) deveta (tama) i deseta pošast (smrt prvorođenčadi) povezane sa vulkanskim pepelom koji je završio u atmosferi, kao i sa vlagom koja je donela skakavce i gljivama koje su zatrovale zalihe žita. 

5. Sodoma i Gomora

Sodoma i Gomora su mitski gradovi koji su postali sinonim za okoreli greh, a za njihov nestanak kriv je Božiji gnev. Naučnici tvrde da ih je uništio asteroid.

6. Jerihon

Jerihon je bio prvi grad koji je pao kada su Izraelci pod vođstvom Isusa Navina (Jošue) osvojili svoju obećanu zemlju. Utemeljen je između 8350. i 7350. godine pre nove ere i u njemu je živelo oko 1.000 do 1.500 stanovnika. Prema Bibilji, Bog je rekao Isusu Navinu svoj plan za osvajanje grada, a prema naučnicima, za njegovo uništenje odgovoran je zemljotres.

7. Isusova čuda

Isusova čuda su deo Isusovog javnog delovanja koje je opisano u Novom zavetu. Lečio je bolesne i opsednute i oživljavao mrtve, a u njegovo vreme bolesti su se pripisivale gresima ili delovanju zlih duhova. Nauka prva dva čuda pripisuje placebo i psihosomatskom efektu, dok je treće svakako nemoguće.

>>20 neverovatnih proročanstava koja su postala stvarnost

>>Misteriozna otkrića na koja nauka nema odgovor

>>Bizarne bolesti za koje nauka nema objašnjenje

>>Drevni izumi koji su nerazumljivi modernoj nauci

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here