GLAVA KRALJA DECEBALA KAO ČUVAR ĐERDAPA

Decebal je bio poslednji kralj Dačana i vladao je od 87. do 106. godine. Iako je dugo odolevao rimskoj ekspanziji, car Trajan ga je ipak savladao nakon čega je kralj Decebal izvršio samoubistvo, a Dačani izgubili samostalnost čime je njihova zemlja postala rimska provincija Dakija.

Dakija
Foto: Cosmin Cornea

Iako je Decebal mrtav već skoro 2.000 godina, njegov duh je i dalje jak među rumunskim narodom koji ga smatra nacionalnim herojem. Ovo je navelo rumunskog biznismena Josifa Konstantina Dragana, inače jednog od glavnih zagovornika protohronizma, pokreta koji zagovara tvrdnju da rumunski narod potiče od Dačana, da iskleše lik kralja Decebala na rumunskoj strani Dunava. Godine 1985. Dragan je izabrao stenu visoku 128 metara koja će biti oblikovana, a neki smatraju da je izabrao baš ovo mesto zato što se u blizini, na drugoj strani Dunava, nalazi Trajanova tabla, latinski natpis posvećen caru Trajanu koji je pokorio Dačane. Radovi na ovoj steni Đerdapske klisure počinju 1993. godine, kad je Josif Konstantin Dragan otkupio planinu, a nadgledao ih je italijanski skulptor Mario Galeioti.

Ovaj projekat bio je veliki izazov za sve koji su učestvovali u njemu. U narednih deset godina, radnici su u dve smene, od marta do oktobra, svakodnevno izvodili radove na steni koristeći dinamit kako bi uklonili veće komade, a za one finije radove korišćen je pneumatski čekić. Ispod 40 metara visoke glave kralja isklesan je natpis na latinskom Decebalus Rex Dragan Fecit što u prevodu znači: Kralj Decebal, izgradio Dragan. Ova skulptura danas predstavlja najveću skulpturu u steni u Evropi, kao i svojevrsnu turističku atrakciju, a mnogi manje obavešteni prolaznici u prvi mah pomisle da potiče iz antičkog doba.

kralj decebal
Foto: Cosmin Cornea
kralj decebal
Foto: Treteen
kralj decebal
Foto: Nepoznato

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here