zamrzavanje

koralni greben
sahrana u koralnom grebenu
sahranjivanje u svemiru