svici sa mrtvog mora

francuska
kamen iz rozete
uluburunska olupina