norveska svedska

granica između indije i pakistana
brazil bolivija
slovacka austrija madjarska