korea

granica između indije i pakistana
nemacka i ceska
meksiko sad